Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Ξεκινούν οι ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής εξισωτικής αποζημίωσης...Έως τις 24 Ιανουαρίου οι ενστάσεις
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής για την εξισωτική αποζημίωση, η οποία θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και αφού ολοκληρώθηκε η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του Μέτρου 13 για το έτος 2021, οι παραγωγοί, που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανείς προσφυγές, είναι όσοι έχουν ένταξη με κατάσταση έγκριση και αίτημα πληρωμής για Μ 13. Οι προσφυγές θα υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του, μέσω της οθόνης "Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής πληρωμής" της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab ) > Μέτρο 13 > 2021 > ΠΛΗΡΩΜΉ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών. Το έντυπο θα είναι ανοικτό για καταχωρήσεις μόνο το χρονικό διάστημα υποβολής ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου