Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Στην Ε.Ε. κατατέθηκε το αναθεωρημένο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020


Στην Ε.Ε. κατατέθηκε το αναθεωρημένο Π.Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατέθεσε τη Δευτέρα η Περιφέρεια Ηπείρου, το αναθεωρημένο Π.Ε.Π. 2014-2020. Ήταν το πρώτο πανελλαδικά που κατατέθηκε προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις της Ε.Ε. καθώς αρχικά το πρόγραμμα της Ηπείρου είχε υποβληθεί στις 17 Ιουλίου 2ο14.
Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι πέντε:
* Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των Τ.Π.Ε.
* Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης
* Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
* Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
* Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.
Η βασική αναπτυξιακή κατεύθυνση του προγράμματος είναι να καταστεί η Ήπειρος "αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου".


Οι κλάδοι στους οποίους η Ήπειρος διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και "επενδύει" η Περιφέρεια και μέσω της 'Έξυπνης Εξειδίκευσης" είναι οι εξής τέσσερις:
* Πρωτογενής τομέας- μεταποίηση- αγροδιατροφή - γαστρονομία
* Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία
* Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα
* Υγεία και Ευεξία.
Η Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, κ. Τατιάνα Καλογιάννη, υπογράμμισε την συστηματική, επίπονη και ουσιαστική εργασία που επιτέλεσαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας και ειδικότερα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, για την σύνταξη του προγράμματος, το οποίο έχει κερδίσει σε πρώτο στάδιο τα εύσημα των υπηρεσιών της Ε.Ε..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου