Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022

Θετικές γνωμοδοτήσεις για ΜΠΕ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος


Θετικές ήταν οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου για τέσσερις Μελέτες Περιβαλλοντικής Επιπτώσεων που αφορούν πτηνοτροφικές επιχειρήσεις, δύο για έργα του τομέα Ενέργειας και μία (με επιφυλάξεις) για μονάδα παραγωγής σκυροδέματος.

Αναλυτικά:

Πτηνοτροφικές μονάδες:

Οι θετικές γνωμοδοτήσεις αφορούν τις εξής Μελέτες:

Ø «Ε.Π.Ο. αύξησης δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 57.000 σε 71.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Πρωτόπαππα, Δ.Ε. Ζίτσας, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

Ø «Ε.Π.Ο. αλλαγής εκτρεφόμενου είδους και αύξηση δυναμικότητας πτηνοτροφικής μονάδας από 10.300 ινδιάνους κρεατοπαραγωγής σε 40.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος, Δ. Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

Ø «Λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας με υδρογεώτρηση, δυναμικότητας 21.500 ορνίθων κρεατοπαραγωγής, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ» της Τ.Κ. Καλοβάτου, Δ.Ε. Φιλοθέης, Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου»

Ø «Ίδρυση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 63.000 ορνιθιών πάχυνσης και ανόρυξη υδρογεώτρησης για ιδία χρήση νερού, στη θέση «Τσατέρι Γκουλιμή» η Κοινότητας Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρέβεζας, Π.Ε. Πρέβεζας».

Έργα Ενέργειας:

Οι θετικές γνωμοδοτήσεις αφορούν:

· «Αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW και τα συνοδά του έργα(οδοποιίας -διασύνδεσης), στη θέση «ΤΟΥΡΛΑ» των Δ.Ε. Άνω Καλαμά & Δελβινακίου του Δήμου Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου» (γνωμοδότηση κατά πλειοψηφία)

· «Γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) ηλεκτρικής ενέργειας, 150 kV, Υποσταθμός (Υ.Σ.) Ηγουμενίτσας- Τερματική Διάταξη (Τ/Δ) ΑΕΤΟΥ, Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, Φιλιατών & Σαγιάδας, Δ. Ηγουμενίτσας & Φιλιατών, Π.Ε Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου» (ομόφωνη γνωμοδότηση).

Θετική (με σχετικές επιφυλάξεις) κατά πλειοψηφία ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. του έργου «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος & επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ., με υδρογεώτρηση, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΑΡΕ ΜΑΔΕΣ», της Τ.Κ. Λιβαδαρίου, Δ.Ε. Πάργας, Δ. Πάργας, Π.Ε. Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου», που εξ αναβολής συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση.

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τη γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. για το έργο «Υφιστάμενο πτηνοσφαγείο, δυναμικότητας 900 πτηνών/hr ή 7.200 πτηνών/day ή δυναμικότητας ζώντος βάρους σφαγίων 15,50 th/day, εγκατεστημένο στη θέση «Κούτσουρα ή Μετζετιές» της Τ.Κ. Ανέζας του Δ. Αρταίων, Π.Ε. Άρτας, 2 Περιφέρειας Ηπείρου».

Υποβολή δηλώσεων για τις κατεχόμενες κυψέλες

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι οι μελισσοκόμοι πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2022.

Η περίοδος υποβολής της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών είναι από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 (ημέρα Πέμπτη) έως και την 20η Οκτωβρίου 2022 (ημέρα Πέμπτη).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική επικοινωνία στα κάτωθι ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (p.mavrogiorgos@php.gov.gr και p.loli@php.gov.gr) προκειμένου να λάβουν και να αποστείλουν την αίτηση για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών καθώς και την παραλαβή ή/και αποστολή της αίτησης μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στο 26510 78280.

Η αίτηση για τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου ( www.php.gov.gr.)

Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης δε δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ανωτέρω τρόπους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Γραφείο 112 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου