Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018

Πλειστηριασμοί: Το Δημόσιο «αποποιείται» βεβαρημένων ακινήτων

Από την 1η Μαΐου το Δημόσιο θα προχωρεί σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών του προκειμένου για να εισπράττει τα χρέη τους. Αλλά αυτό είναι πιο εύκολο στη θεωρία παρά στην πράξη, κάτι που το έχει διαπιστώσει ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, τα πράγματα στους πλειστηριασμούς περιπλέκονται όταν δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον και δεν εμφανίζονται πλειοδότες για τα ακίνητα που εκποιούνται. Στην περίπτωση αυτή τα ακίνητα περνούν αναγκαστικά στα χέρια του Δημοσίου. Και εδώ ξεκινούν οι επιπλοκές.

Το Δημόσιο από τη στιγμή που θα του κατακυρωθεί το ακίνητο θα πρέπει να πληρώσει και τους λοιπούς πιστωτές του οφειλέτη, πιθανότατα κάποια τράπεζα ή ιδιώτη ή και δημόσιο φορέα. Δηλαδή και θα μείνει με το ακίνητο στην κατοχή του και θα προχωρήσει σε δαπάνη για να αποζημιώσεις τους πιστωτές.

Κατά πληροφορίες αυτό συνέβη πρόσφατα όταν βγήκαν στον πλειστηριασμό τα ακίνητα εταιρείας στη Βέροια λόγω οφειλών ύψους 102.837 ευρώ. Για αυτά δεν βρέθηκε πλειοδότης και ως εκ τούτου τα ακίνητα θα έπρεπε να περάσουν στο Δημόσιο.

Δεδομένου ότι μετά τον πλειστηριασμό αναγγέλθηκαν απαιτήσεις από τη ΔΟΥ Κοζάνης, την Εθνική Τράπεζα και το Τελωνείο Βέροιας ύψους 145.096 ευρώ, η ΑΑΔΕ έκανε πίσω και με απόφαση του Διοικητή της Γιώργου Πιτσιλή αποφάσισε να μην εγκρίνει την κατακύρωση των πλειστηριασμένων ακινήτων στο Δημόσιο.

Στη περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει νέος πλειστηριασμός από την Εθνική Τράπεζα και μέλλει να καταδειχτεί το εάν θα βρεθεί τελικά πλειοδότης!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου