Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Στο ΤΑΙΠΕΔ οι… μισοί Αμπελόκηποι! Πωλούνται τεράστιες εκτάσεις δίπλα στη λίμνη και την πλατεία Χατζή!

Στο ΤΑΙΠΕΔ οι… μισοί Αμπελόκηποι! Πωλούνται τεράστιες εκτάσεις δίπλα στη λίμνη και την πλατεία Χατζή!


Κομμάτι κομμάτι ξεπουλείται η δημόσια περιουσία της Ηπείρου χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αντίδραση...

Μετά από τις παραλίες και τις δασικές εκτάσεις, σειρά έχουν φιλέτα στην καρδιά της πόλης των Ιωαννίνων, τα οποία πέρασαν από το Υπουργείο Υγείας, το οποίο ήταν ιδιοκτήτης, στο ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να πουληθούν σε ιδιώτες....

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στάθηκε ανήμπορη επί σειρά ετών να αξιοποιήσει στο ελάχιστο την περιουσία της, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ένα από τα ακίνητα που οδεύουν προς πώληση, ο πρώην υπουργός Δημήτρης Αβραμόπουλος, το είχε... χαρίσει τουλάχιστον τρεις φορές στο Δήμο Ιωαννιτών!

Το προηγούμενο διάστημα, η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είχε φόρτο....εργασίας καθώς έπρεπε να κλείσει τους διορισμούς μελών στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων. Οπότε δεν περίσσευε χρόνος να ασχοληθεί με την περιουσία της!

Προφανώς τις ίδιες ασχολίες είχαν και οι βουλευτές της περιοχής, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ. Να μεριμνήσουν για την αποκατάσταση αποστράτων γιατί κάτι καλύτερο θα ξέρουν από διοίκηση νοσοκομείων!

Έτσι τους άφησε παντελώς αδιάφορους το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας πέρασε στο ΤΑΙΠΕΔ οικοδομικά τετράγωνα στους Αμπελοκήπους! Τι κι αν πρόκειται για τμήμα πλατείας ή για φιλέτο που ακουμπά στη λίμνη!!!

Η απόφαση για τη μεταφορά των ακινήτων, πολλών στρεμμάτων, στο ΤΑΙΠΕΔ ελήφθη από τη Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Τουρισμού.

Τα ακίνητα που οδεύουν προς πώληση, όπως ακριβώς περιγράφονται είναι τα ακόλουθα:

1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι τρία (3) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου) στην περιοχή Αμπελοκήπων Ιωαννίνων επί της οδού X. Μακρή & Καλπακίου, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190401004/0/0, έκτασης 1.006 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 284 στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 02 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:200), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190402004/0/0, έκτασης 2.740 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 285 στο από Φεβρουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού με κλίμακα 1:200, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190403016/0/0, έκτασης 1.031 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 292 στο από Φεβρουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α' 30), δυνάμει του οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω νόμου στο οικείο Π.Ε.Σ.Υ.Π..

2. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι πέντε (5) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π.Ηπείρου) που ευρίσκονται στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοπάνων επί της οδού Κων/πόλεως, Ιωάννινα και εμφαίνονται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ.
Παππά με κλίμακα 1:500 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603002/0/0, έκτασης 4.591 τ.μ.., στο Ο.Τ. 293. β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603011/0/0, έκτασης 2.137 τ.μ.., στο Ο.Τ. 306.
γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603003/0/0, έκτασης 18.719 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ'αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

δ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603012/0/0, έκτασης 813 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ'αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

ε) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603013/0/0, έκτασης 17.388 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ'αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α' 30).

3. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603009/0/0, έκτασης 12.946 τ.μ., στο Ο.Τ. 306Α, πλήρους κυριότητας του Υπουργείου Υγείας, που ευρίσκεται στην περιοχή Αγ.Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων επί της οδού Κων/πόλεως, και εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:500, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το Υπουργείο Υγείας απέκτησε το ως άνω ακίνητο δια του ν. 3106/2003 (Α' 30), δυνάμει του οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω νόμου στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.http://epiruspost.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου