Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019

Θ. Μπέγκας: «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητεί την περιβαλλοντική ευαισθησία του Δήμου» Τεκμηριωμένες προτάσεις επί του σχεδίου Π.Δ. για την Παμβώτιδα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σαφείς και τεκμηριωμένες προτάσεις καταθέτει ο Δήμος Ιωαννιτών επί του προτεινόμενου Σχεδίου για το Προεδρικό Διάταγμα της Λίμνης Παμβώτιδας, μετά την πολύωρη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας.
 

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, κατέθεσε στο Σώμα δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που αφορούν ακόμα και τον κίνδυνο επικύρωσης του ίδιου του Π.Δ..

Το πρώτο αφορά τη διαδικασία διαμόρφωσης του Σχεδίου για το ΠΔ Παμβώτιδας, κατά την οποία ο Δήμος και οι υπηρεσίες του δεν κλήθηκαν ποτέ από το Υπουργείο να καταθέσουν τις απόψεις τους και το δεύτερο, και ίσως πιο σημαντικό, ότι πριν από περίπου μία εβδομάδα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος με δελτίο τύπου ανακοίνωσε την ανάθεση σε Μελετητικό Γραφείο του έργου με τίτλο: «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000».

Με λίγα λόγια, ο Σύμβουλος έχει ήδη αναλάβει τον συντονισμό 11 νέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών με στόχο την κατάρτιση τελικών σχεδίων ΠΔ καθώς των τελικών Σχεδίων Διατήρησης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το παρόν Π.Δ. κινδυνεύει να μην καταστεί νόμος του κράτους διότι που μπορεί να προσβληθεί στη δικαιοσύνη λόγω της έλλειψης Ειδικής Έκθεσης.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, για την ένταξη της Λίμνης Παμβώτιδας στο δίκτυο Natura 2000, εκπονήθηκε Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, η οποία εγκρίθηκε το 2001 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Από τότε έως σήμερα, όμως, έχουν αλλάξει πολλά.

Τρεις νέες περιοχές Natura 2000 έχουν προστεθεί, οι οποίες δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν τα επιστημονικά δεδομένα με τα οποία αποδεικνύονται οι επιπτώσεις των χρήσεων γης σε αυτές και τελικά στη λίμνη Παμβώτιδα.

Ο κ. Μπέγκας τόνισε ότι είναι επιτακτική η εκπόνηση της λεγόμενης Ειδικής Έκθεσης και ζήτησε την Ανανέωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, «ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε για το ενδεδειγμένο καθεστώς προστασίας της περιοχής και το εκδιδόμενο δυνάμει αυτής προεδρικό διάταγμα».

«Για να είμαστε ξεκάθαροι. Ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα είναι γιατί το Π.Δ. της λίμνης το θέλουμε. Σαν Δήμος Ιωαννιτών, πιστεύουμε ακράδαντα πως το επίπεδο του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού είναι απαραίτητο.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν πιστεύουμε, πως ο, εκ των υστέρων, περιβαλλοντικός σχεδιασμός μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τον υφιστάμενο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του Δήμου μας και της Περιφέρειας.

Επίσης, είμαστε εδώ σήμερα γιατί πιστεύουμε πως η γνώμη του Δήμου Ιωαννιτών και των αρμόδιων Τοπικών Φορέων θα πρέπει να είναι η πλέον βαρύνουσα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, πως πλήθος παρατηρήσεων οι οποίες προτάθηκαν το 2013, ενσωματώθηκαν στο νέο σχέδιο Π.Δ., κάτι το οποίο χαιρετίζουμε.

Έτσι, παρά το γεγονός πως το νέο σχέδιο μπορεί να προσβληθεί στη δικαιοσύνη λόγω της έλλειψης Ειδικής Έκθεσης και παρά το γεγονός πως το Υπουργείο ανάθεσε τη δημιουργία νέων Προεδρικών Διαταγμάτων σε όλη τη χώρα και ως εκ τούτου, το παρόν Π.Δ. κινδυνεύει να μην έχει ισχύ, ο Δήμος Ιωαννιτών το μελετά με σοβαρότητα και πολιτικά οφείλει να τοποθετηθεί με σαφήνεια», είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.

Σύμφωνα με την εισήγηση, το νέο σχέδιο Π.Δ. για τη Λίμνη κινείται σε σωστές κατευθύνσεις, ωστόσο, τα κυριότερα σημεία τριβής, δείχνουν να μην έχουν ληφθεί υπόψη.

Για παράδειγμα στις υποζώνες Β5.1 (παραλίμνια περιοχή Ανατολής – Βρυσούλας – Βοτανικού), Β5.2 (παραλίμνια περιοχή ΚΕΠΑΒΙ) και Β5.3 (παραλίμνια περιοχή Μάτσικα), απαγορεύεται η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων πλην της ίδρυσης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης έργων υποδομών και κοινής ωφέλειας, και των έργων και δραστηριοτήτων που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.

Επίσης ακατανόητη είναι η απαγόρευση εκσυγχρονισμού και η δημιουργία νέων πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων στις Ζώνες Β4.1 και Β4.2, στην περιοχή δηλαδή Αμπελιάς-Επισκοπικού-Κόντσικας.

Κλείνοντας, o Δήμαρχος τόνισε:

Με τον τρόπο που διατυπώνεται το νέο σχέδιο Π.Δ., τίθεται σε αμφισβήτηση η περιβαλλοντική ευαισθησία του Δήμου. Κατά την άποψή μας, σε ζητήματα που άπτονται του Χωρικού και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, ο Δήμος Ιωαννιτών έχει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Ειδικά στα θέματα προστασίας και διαχείρισης μιας αστικής λίμνης, πάνω στην οποία βασίζουμε όλους τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς σχεδιασμούς μας.

Σε ειδικότερα θέματα που ανήκουν εν γένει στα θέματα χωρικού σχεδιασμού, καθώς επίσης και στην άσκηση της θήρας, ο Φορέας Διαχείρισης πρέπει να αποτελεί επιστημονικό σύμβουλο και συνεργάτη. Ως τέτοιος, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του, αφού δεν διαθέτει την εμπειρία σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού αλλά ούτε και το κατάλληλο προσωπικό (μηχανικούς, πολεοδόμους κτλ). Απαραίτητη όμως είναι η γνωμοδότησή του, ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα των χωροταξικών παρεμβάσεων με τον υπερκείμενο περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

Το ίδιο ισχύει και για τη θήρα καθώς η εθνική νομοθεσία είναι αρκετά αυστηρή ενώ οι κυνηγοί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται εκ προοιμίου ως ‘’εχθροί του περιβάλλοντος’’.

Ο Δήμος Ιωαννιτών οφείλει να διαθέτει, και διαθέτει περιβαλλοντική ευαισθησία, απαιτώντας ταυτόχρονα ισονομία για τις σημερινές αλλά και για τις μελλοντικές χρήσεις.

Δυστυχώς οι κυβερνήσεις διαχρονικά έχουν αποδείξει ότι δεν αγωνιούν πραγματικά να δώσουν λύση στα προβλήματα της Παμβώτιδας. Δεν μπορεί ο σχεδιασμός να γίνεται σε κλειστά γραφεία των υπηρεσιών των υπουργείων. Πρέπει επιτέλους το κράτος να αντιληφθεί ότι είναι ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένας τοπικός φορέας με αποφασιστικό χαρακτήρα και τη συμμετοχή όλου του επιστημονικού δυναμικού της περιοχής και φυσικά κι άλλων φορέων όπως ο Δήμος Ιωαννιτών ο οποίος θα αναλάβει να εκπονήσει όλα τα απαραίτητα σχέδια που έχουν να κάνουν με την προστασία της λίμνης αλλά και τον χωρικό σχεδιασμό.

Εμείς ωστόσο οφείλουμε να συμμετέχουμε στις διαδικασίες που γίνονται βάση της κείμενης νομοθεσίας και να καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Ζητάμε όμως ξεκάθαρα να γίνουν σεβαστά τα υφιστάμενα επίπεδα χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και σε καμία περίπτωση να μην οδηγηθούμε σε δύσβατα αναπτυξιακά μονοπάτια».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου