Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

«Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση»


«Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση»


Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», υλοποιεί το Δεύτερο Σχολείο Κώδικα με θέμα «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από τη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή ∆ημήτριο Ι. Φωτιάδη.
Οι στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων είναι:
• η ενίσχυση της υπάρχουσας Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ),
• η περαιτέρω ανάπτυξη των Κοινοτήτων με τη υποστήριξη θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο & Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα),
• η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας,
• η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ.
Τα έργα στα οποία θα συνεισφέρουν οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια του Σχολείου Κώδικα είναι:
• Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού κόστους για τη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων
• Ανάπτυξη προγράμματος ανοικτού λογισμικού για την παρακολούθηση της διατροφής ατόμων με Διαβήτη, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου
• Ανάπτυξη εφαρμογής για το ΕΚΑΒ
• Ανάπτυξη εφαρμογής που θα αφορά το Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)
• Ανάπτυξη προγράμματος για την ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα «Διαύγεια»
• Ανάπτυξη προγράμματος για την καταγραφή κινδύνων που αφορούν τη βιωσιμότητα των μελισσών (πχ ασθένειες, επιθέσεις από αρκούδες κτλ ).
Το Σχολείο Κώδικα έχει διάρκεια πέντε ημέρες και θα υλοποιηθεί μεταξύ 9 έως 22 Φεβρουαρίου στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκου Ηπείρου στα Ιωάννινα. Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)»
Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Αριστείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ioa.ma.ellak@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου