Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Πρέβεζα:‘Έγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων’


Πρέβεζα:‘Έγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων’


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας ανακοινώνει προς όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.
Δικαίωμα εγγραφής στο ανωτέρω Μητρώο έχουν όλοι οι πτυχιούχοι γεωπόνοι ΑΕΙ και από τους πτυχιούχους ΤΕΙ οι απόφοιτοι των τμημάτων Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας και του τμήματος Βιολογικής Γεωργίας μόνο για σκευάσματα που έχουν έγκριση στη βιολογική γεωργία.
Οι επιστήμονες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:
1. Μπαίνουν στη σελίδα των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (e-services.minagric.gr), και δημιουργούν λογαριασμό χρήστη.
2. Επιλέγουν από το μενού «Επιλογή Υπηρεσίας» την «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων». Στο σημείο αυτό μπορούν είτε να καταχωρήσουν την αίτησή τους είτε να δουν την πορεία της αίτησής τους (απορριφθείσα, εκκρεμής, εγκεκριμένη)
3. Συμπληρώνουν όλα τα πεδία της φόρμας «Αίτηση Υποψήφιου Συνταγογράφου Γεωργικών Φαρμάκων» καθώς όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. και πατούν το εικονίδιο «Αποθήκευση».
4. Συμπληρώνουν και υπογράφουν την επισυναπτόμενη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και ακολούθως τη συμπληρωμένη δήλωση την αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) σε αρχείο μορφής pdf.
5. Αναπαράγουν σε ηλεκτρονική μορφή (σκανάρουν) σε αρχείο μορφής pdf τον βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν.
6. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση μαζί με τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, οπότε η αίτησή τους είναι πλέον έτοιμη για εξέταση από τον υπάλληλο της αρμόδιας Δ.Α.Ο.Κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνον από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ.
 Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία μόνον αίτηση.
 Στο πεδίο ΔΑΟΚ-ΠΕ δηλώνει τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Εάν ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες περιοχές, δηλώνει με δική του ευθύνη μία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που θεωρεί ότι τον εξυπηρετεί.
 Οι ενδιαφερόμενοι πριν την τελική αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να επανελέγχουν τα στοιχεία τους για να αποφεύγεται η ανάγκη διορθώσεων.
 Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν το φυσικό πρόσωπο του συνταγογράφου και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας, κλπ)
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Δ.Α.Ο.Κ. Πρέβεζας στα τηλέφωνα 26820 89118 και 26820 24768.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου