Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015

Ενημέρωση για την Ιόνια Οδό στο Δ.Σ. Άρτας


Ενημέρωση για την Ιόνια Οδό στο Δ.Σ. Άρτας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη, ενώ θα υπάρξει και ενημέρωση από εκπροσώπους της ΤΕΡΝΑ για την Ιόνια οδό. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα:

1. Σύσταση Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αρταίων

2. Απαλλαγή των κατοικιών των πληγέντων από τα Δημοτικά τέλη για το έτος 2015

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης έτους 2015 (σχετ. η αρ. 19/2015 απόφαση Οικ. Επιτροπής)

4. Έγκριση της αρ. 9/2014 απόφασης Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών (προϋπολογισμός 2015)

5. Διαγραφή χρεώσεων

6. Επιστροφή ποσού από λάθος χρέωσης τετραγωνικών μέτρων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικ/κών

7. Σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Αρταίων

8. Σύσταση επιτροπής για την εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθ. 186 & 199 του Ν. 3463/2006)

9. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας

10. Κατανομή πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αρταίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

11. Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας έτους 2015

12. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων για το έτος 2015

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου

13. Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ίδια μέσα

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ

14. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αρταίων για το έτος 2015

15. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού

16. Συγκρότηση επιτροπής για σύνταξη Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Βελτίωση –Ασφαλτόστρωση δρόμου Σκουληκαριά Βελετζικό»

17. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

18. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου και χώρου στάθμευσης έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου»

19. Έγκριση της ορθής επανάληψης τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα ποταμού Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας»

20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών στην Δ.Ε. Αρταίων

21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ. του έργου: « Οδοποιία Δ.Ε. Ξηροβουνίου»

22. Έγκριση 2ου ΑΠΕ. του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμνιά) έως γέφυρα ποταμού Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου