Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

Μικτά κλιμάκια για τον έλεγχο της αλιείας στην Παμβώτιδα


Μικτά κλιμάκια για τον έλεγχο της αλιείας στην Παμβώτιδα 


Στο πλαίσιο της βελτίωσης του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών, αρχών και εμπλεκόμενων φορέων, όσον αφορά την εποπτεία, έλεγχο και διαχείριση των δραστηριοτήτων εντός και περιμετρικά της Λίμνης Παμβώτιδας, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης, με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και συντονισμός της εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης των δραστηριοτήτων εντός και πέριξ της Λίμνης Παμβώτιδας».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων, του Δήμου Ιωαννιτών – (Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου), του Δασαρχείου Ιωαννίνων, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήματα Αλιείας Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων), του Συνεταιρισμού Αλιέων Νήσου Ιωαννίνων, του Αθλητικού Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων, της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, της Δημόσιας Επιχείρησης Λίμνης (ΔΕΛΙ) καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος Νήσου Ιωαννίνων.
Η σύσκεψη αφορούσε κυρίως θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, ενώ θα ακολουθήσει και νέα σύσκεψη για τις υπόλοιπες δραστηριότητες που ασκούνται στη λίμνη.
Οι εκπρόσωποι των παρευρισκόμενων φορέων συμφώνησαν:
1. Να συγκεντρωθεί και να κωδικοποιηθεί η πολυδαίδαλη νομοθεσία που αφορά τη διενέργεια της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στη λίμνη και να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών με σκοπό το συντονισμό και βελτίωση της συνεργασίας τους.
2. Να δημιουργηθούν μικτά κλιμάκια περιπολίας (Φύλακες Περιβάλλοντος Φορέα Διαχείρισης και Θηροφυλακής) για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων εντός και περιμετρικά της λίμνης.
3. Κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση των επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την άσκηση της αλιείας στη λίμνη και υποχρεωτικά να αναγραφεί ο αριθμός μητρώου σε όλα τα σκάφη.
4. Σε συνεργασία με τη ΔΕΛΙ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να εξεταστεί η δυνατότητα εμπλουτισμού της λίμνης και τα είδη ψαριών, που κρίνονται αποδεκτά για το οικοσύστημα.
5. Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία Λιμενικού Γραφείου στο Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό την οριοθέτηση ζωνών χρήσης λιμένα (εξέδρες, καρνάγιο, ιχθυόσκαλα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).
6. Να καταρτιστεί «Κανονισμός Επαγγελματικής και Ερασιτεχνικής Αλιείας Λίμνης Παμβώτιδας» που θα βασίζεται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ή και σε τυχόν νέο, όπου κριθεί απαραίτητο.
Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι θα προχωρήσουν στην εξειδίκευση και άλλων προτάσεων που αφορούν τη διενέργεια της ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας στη λίμνη, καθώς και στη διοργάνωση ενημερωτικών συσκέψεων που θα αφορούν και άλλες δραστηριότητες στη λίμνη (αθλητικές, τουριστικές, ψυχαγωγικές κ.λπ.), καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων και φυσικών καταστροφών, τον καθαρισμό της λίμνης, την αντιμετώπιση του εποχικού ευτροφισμού κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου