Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Πραγματοποίηση 2ης τεχνικής συνάντησης του έργου MeDInno Η ΤΟΠΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΤην Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Μπάρι, η 2η τεχνική συνάντηση του έργου MeDInno έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους περίπου 850.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.Το έργο θα διαρκέσει 2 χρόνια με την Περιφέρεια Επικεφαλή Εταίρο ενώ επίσης, ως εταίρος από την Ελλάδα συμμετέχει και η Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, καθώς και τρεις Ιταλοί
εταίροι και συγκεκριμένα, η Ένωση Επαρχιών της Απουλίας, η Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια. Ως συνδεδεμένος εταίρος στο έργο συμμετέχει τέλος, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Τους εταίρους καλωσόρισε ο Mr Roberto Serra, Γενικός Δ/ντης της Ένωσης Επαρχιών της Απουλίας, ο οποίος αμέσως μετά, στα πλαίσια προώθησης του έργου, παρουσίασε ένα βίντεο 10 λεπτών με περιήγηση στις φυσικές ομορφιές, τις πόλεις, τη γαστρονομία κσθώς και σε επιλεγμένες κτηνοτροφικές και μεταποιητικές μονάδες της Περιφέρειας της Απουλίας.

Έπειτα η υπεύθυνη του έργου για την Περιφέρεια Ηπείρου, κα Βασιλική Ηγουμενίδου, προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των παραδοτέων του έργου, του χρονοδιαγράμματος τους και της κατανομής των εργασιών μεταξύ των εταίρων. Ακολούθησε συζήτηση μέσα από την οποία οι εταίροι συμφώνησαν στην: α) άμεση εκπόνηση έρευνας για την ανάδειξη της εικόνας της αγοράς του αιγοπρόβειου κρέατος, του κρέατος προερχόμενου από ντόπιες φυλές βοοειδών και των γαλακτοκομικών προϊόντων προερχόμενων από αιγοπρόβειο γάλα στους τομείς της αγροδιατροφής, της κτηνοτροφίας, του εμπορίου και του τουρισμού στην περιοχή των 2 περιφερειών, β) πραγματοποίηση ανάλυσης της συμπεριφοράς των καταναλωτών των οποίων οι απαιτήσεις θα οδηγήσουν τελικά στη δημιουργία νέων προϊόντων, κυρίως με βάση το πρόβειο και αίγειο γάλα και της τυποποίησης πρόβειου, αίγειου και μοσχαρίσιου κρέατος από εγχώριες φυλές γ) διοργάνωση τους επόμενους μήνες, σε 2 τουριστικές πόλεις τόσο της Ηπείρου όσο και της Απουλίας μονοήμερων τοπικών εκδηλώσεων πληροφόρησης και παρουσίασης των στόχων του έργου για εμπλεκόμενους (stakeholders) του τουριστικού και διατροφικού τομέα. Τέλος η Περιφέρεια Ηπείρου δεσμεύτηκε να στηρίξει τους εταίρους στα επόμενα στάδια του έργου που μεταξύ άλλων είναι η δημιουργία κοινών κατευθυντήριων οδηγιών τυποποίησης και πιστοποίησης για νέα και υφιστάμενα προϊόντα, η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκπαιδευτών στις κατευθυντήριες γραμμές τυποποίησης και πιστοποίησης προϊόντων, στις διαδικασίες παραγωγής των νέων προϊόντων, αλλά και παραγωγών, κτηνοτρόφων, μεταποιητών σε θεματικές όπως η ασφάλεια τροφίμων, οι κοπές κρέατος, η τεχνολογία παραγωγής τυριών από κατσικίσιο γάλα κτλ.

Στη συνάντηση παρευρέθη εκ μέρους της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και ο project manager του έργου Mr Giuseppe Gargano, ο οποίος έδωσε οδηγίες στους εταίρους για την υλοποίηση του έργου.Περιφέρεια Ηπείρου

Βασιλική Ηγουμενίδου τηλ 2651087115v.igoumenidou@php.gov.grΠεριφέρεια Απουλίας - Στέλεχος Επικοινωνίας Κοινής Γραμματείας

Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it; press@greece-italy.eu

www.greece-italy.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου