Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Οδηγίες προστασίας από μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα


Οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται και την συμπεριφορά που πρέπει να επιδεικνύουν οι πολίτες σε μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η 


Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β΄/17-02-2016), SEVESO III».
Τεχνολογικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης ( ΤΑΜΕ) ή Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) ορίζεται ως ένα συμβάν, όπως είναι η μεγάλη διαρροή/διάχυση, η πυρκαγιά ή η έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε βιομηχανικής εγκατάστασης ή κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων το οποίο προκαλεί μεγάλους κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, εντός ή εκτός της εγκατάστασης ή/και για το περιβάλλον και σχετίζεται με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες/υλικά/εμπορεύματα.

Οι κατηγορίες των ατυχημάτων είναι οι εξής:
Ø ► Χημικά Ατυχήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις Λαμβάνουν χώρα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης).

Ø ► Ατυχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων

Συμβαίνουν κατά την διάρκεια μεταφοράς επικίνδυνων υλικών με διάφορα μέσα μεταφοράς (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά).

Ø Ατυχήματα μεταφοράς: οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, αεροπορικά. Είναι τα συμβατικά ατυχήματα μεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τραυματισμούς, αλλά δεν έχουν μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Ø Κατάρρευση Φραγμάτων Συμβαίνουν σπάνια και έχουν μεγάλες επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, όσο και στο περιβάλλον.

► Πυρηνικά Ατυχήματα Συνδέονται συνήθως με έκλυση ραδιενεργών στοιχείων στο περιβάλλον και έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο περιβάλλον.

Γενική οδηγία είναι πως οι πολίτες που κατοικούν ή βρίσκονται συχνά σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι έχουν δύο επιλογές είτε να παραμείνουν/καταφύγουν σε κλειστό χώρο, είτε να εκκενώσουν το χώρο, με την καλύτερη λύση να την αποφασίζουν οι αρμόδιες αρχές.

Στην ΚΥΑ δίνονται επίσης αναλυτικές οδηγίες για ενέργειες αυτοπροστασίας στις οποίες πρέπει να προβεί ο κάθε πολίτης (όπως και σε σεισμούς κ.α.) και να τηρούνται με ψυχραιμία οι οδηγίες των αρχών, είτε για την κίνηση με οχήματα, είτε σε περιπτώσεις εκκένωσης περιοχών.

Επίσης ορίζονται αποστάσεις ασφαλείας από το σημείο του ατυχήματος, το οποίο στην αρχική εξέλιξή του, μπορεί να είναι

- 800 μέτρων (αν πρόκειται για διαρροή).

- 1.600 μέτρων (αν πρόκειται για φωτιά ή έκρηξη).


Σε ειδικές περιπτώσεις (μεγάλη ποσότητα, εξαιρετικά επικίνδυνη χημική ουσία, δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες) οι αποστάσεις ασφαλείας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες.

Οι αριθμοί ενημέρωσης για τεχνολογικά ατυχήματα είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης:112

Πυροσβεστικό Σώμα: 199

Αστυνομία: 100

ΕΚΑΒ: 166


Σε περίπτωση που κάποιος εκτεθεί σε χημική ουσία πρέπει αμέσως να καλέσει σε ιατρική βοήθεια:

- Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

- ΕΚΑΒ: 166


Αναλυτικά οι πληροφορίες και οι οδηγίες δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου στη Διεύθυνση http://www.php.gov.gr/enimerosi/pp
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου