Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Περιουσιολόγιο: Πλήγμα για όσους κρύβουν χρήματα-Τι πρέπει να δηλώσουν και οι φόροι που θα πληρώσουν
 
Βίκυ Καραγιαννάκη

Σε ρεκόρ εισπράξεων από οφειλέτες του Δημοσίου στοχεύει η Εφορία και μαζί με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και...


θυρίδων, έρχεται και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο. Το 90% των οφειλετών του Δημοσίου χρωστάει ποσά έως 10.000 ευρώ και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ρίχνει στη μάχη της φοροδιαφυγής το νέο της όπλο, αυτό του περιουσιολογίου, «μπλοκάροντας» ουσιαστικά τη χρήση μετρητών καθώς οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αν δεν τα έχουν δηλώσει.

Σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, μετά την ενεργοποίηση του e-περιουσιολογίου όλα τα μετρητά που διατηρεί κάποιος εκτός τραπεζικού συστήματος θα πρέπει να δηλωθούν. Με τον τρόπο αυτό η εφορία θα αποκτήσει για πρώτη φορά μία πραγματική εικόνα της περιουσίας των Ελλήνων.
Έτσι λοιπόν αν κάποιος διατηρεί χρήματα σε θυρίδες ή άλλες προσωπικές κρυψώνες, δεν θα μπορεί επίσημα να τα χρησιμοποιήσει χωρίς συνέπειες. Για παράδειγμα, αν κάνει μία αγορά 30.000 ευρώ και δεν τα έχει δηλώσει, αμέσως η εφορία θα τον εντοπίσει και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το που βρήκε τα χρήματα, από τη στιγμή που δεν εμφανίζονταν στο περιουσιολόγιο και δεν δικαιολογούνται από τα ετήσια εισοδήματά του.

Σε αυτήν την περίπτωση, η αγορά θα ισοδυναμεί με απόκρυψη εισοδήματος, το οποίο στη συνέχεια θα φορολογηθεί. Σημαντικό είναι επίσης και το ύψος των χρημάτων που θα δηλώσει κάποιος στο περιουσιολόγιο. Κι αυτό διότι αν είναι μεγάλο και δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματα παλαιότερων ετών, πάλι θα κληθεί από την εφορία για εξηγήσεις, με κίνδυνο να πληρώσει φόρο.
Το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο εκτιμάται ότι θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τέλος Μαρτίου και σκοπός του έργου είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων.
Επιπλέον στόχος είναι και η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου προκειμένου να λαμβάνονται πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων. Έως τώρα οι αποκρύψεις στοιχείων γίνονται προκειμένου να αποφεύγεται η πληρωμή ΕΝΦΙΑ αλλά και το τεκμήριο που συνοδεύει τη χρήση ακινήτων.
Με την καταγραφή της περιουσίας κάθε φορολογουμένου στόχος της ΑΑΔΕ είναι να δημιουργηθούν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την επιβολή ενός συνολικού φόρου πλούτου ο οποίος πρόκειται να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται σήμερα μόνο με βάση την ακίνητη περιουσία. Παράλληλα από τις μεταβολές στην ακίνητη και κινητή περιουσία θα εντοπίζεται ευκολότερα η φοροδιαφυγή.
Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η δημιουργία μιας τεράστιας βάσης δεδομένων με τα περιουσιακά στοιχεία 8,5 εκατ. φορολογουμένων και όλων των επιχειρήσεων.
Τα περιουσιακά στοιχεία που θα δηλώνουν οι φορολογούμενοι στο e-Περιουσιολόγιο είναι:
Χρηματικά ποσά που φυλάσσονται στις κατοικίες των φορολογουμένων
Μετρητά σε θυρίδες
Κοσμήματα
Πίνακες
Καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες
Καταθέσεις του εξωτερικού
Πλάκες χρυσού
Μετοχές
Ομόλογα
Έντοκα γραμμάτια
Συμμετοχές σε πάσης μορφής επιχειρήσεις
Εταιρικά μερίδια
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων
Ακίνητα
Αυτοκίνητα, σκάφη, αεροπλάνα, ελικόπτερα
Στο πολυσέλιδο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνεται κάθε δράση, πρόγραμμα αλλά και όλοι οι αναλυτικοί στόχο για κάθε πεδίο αρμοδιότητας και δραστηριοποίησής της.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο αναφέρεται: Υλοποίηση Πλήρους e – Περιουσιολογίου (Έργο)
Αντικείμενο της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Όσοι εντοπιστούν από τις φορολογικές αρχές να μην έχουν εμφανίσει τα περιουσιακά τους στοιχεία απειλούνται με πρόστιμα ενώ ό,τι δεν δηλώνεται θα κατάσχεται.
Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η φορολογική διοίκηση για αυτούς και να έχουν δικαίωμα παρέμβασης, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς.
Πρόκειται για ένα έργο μακράς πνοής, το οποίο επιπρόσθετα, λόγω της γνώσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής της χώρας για την ενίσχυση των πραγματικά ασθενών κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον μπορεί να αξιοποιηθεί και να επηρεάσει τη χάραξη της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.
Η παρέμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 – 2020 με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 482.668,50 €.
Το πληροφοριακό σύστημα του πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου θα αποτελείται από τα ακόλουθα υποσυστήματα:
-Υποσύστημα Φορολογουμένων: Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρχικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών.
-Υποσύστημα Εσωτερικών Χρηστών: Ειδικοί χρήστες της φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής των στοιχείων της περιουσίας και συσχέτισής τους με άλλες πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν έπειτα από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.
Tα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχει το e-περιουσιολόγιο, θα είναι τα εξής:
Χρήστες του συστήματος θα είναι όλοι οι φορολογούμενοι (εξωτερικοί χρήστες), καθώς και στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης (εσωτερικοί χρήστες).
Το σύστημα θα υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδομένων περιουσίας από άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ ή και άλλων φορέων, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.
Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες να εισάγουν πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή.
Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογούμενου από τον ίδιο ή τους εσωτερικούς χρήστες της Φορολογικής Διοίκησης.
Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών από το φορολογούμενο.
Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποκαλύπτονται μετά από έλεγχο ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.
Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος για την παραγωγή στατιστικών, αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.
Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας – αξιολόγησης των δεδομένων των φορολογουμένων για τον εντοπισμό πιθανής αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.
Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης περιουσιακών στοιχείων μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των δεδομένων.
mononews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου