Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,την Δευτέρα 26-06-2017 και ώρα 9.30Αποτέλεσμα εικόνας για Περιφέρειας Ηπείρου

Την Δευτέρα 26-06-2017 και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-06-2017 συνεδριάσεως.

1. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας – Μονολιθίου», αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-09-2017.

2. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ – Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», μέχρι την 30-08-2017.

3. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

4. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, Μηχ/γου Μηχ/κού, προκειμένου να γίνει έλεγχος ορθής λειτουργίας και εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τις νυχτερινές ώρες, ώρες πλήρους λειτουργίας του δικτύου.

8. Έγκριση του από 19-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.

9. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ορθογώνιων αγωγών και τσιμεντοσωλήνων για την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Άγιος Ανδρέας – Αρτοπούλα.

11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την επισκευή ΤΟΛ στο εργοτάξιο της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ιωαννίνων.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή χρήσης της ιστοσελίδας www.oenet.gr για το έτος 2017.

13. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκπροσώπησή της στην έκθεση Tour Natur, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 1-3/9/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011 για το χρονικό διάστημα από 26-06-2017 έως 31-12-2017.

15. Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών.

16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.

17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ».

19. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υδροδότηση Τ.Δ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 145.000,00 με Φ.Π.Α.

20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων έργων).

21. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017).

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιων δυνητικώς τοξικών μικροφυκών για την επιτήρηση της επιτήρησης της Ζώνης Παραγωγής Δίθυρων Μαλακίων «Σαγιάδα», της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) αμορτισέρ για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του φρενομέτρου, για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εκατό (100) μπλοκ διαταγών πορείας, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων), για τους έντεκα (11) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

26. Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 12-05-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) για αποκατάσταση ζημιών και αποφράξεις κεντρικής ποτιστικής τάφρου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαγιάδας από καταπτώσεις σε μεγάλο μήκος λόγω της ποτιστικής περιόδου του κάμπου και β) για αποκατάσταση οδών πρόσβασης προς τα αντλιοστάσια Τ.Ο.Ε.Β. Ραγίου – Κεστρίνης και Σαγιάδας που προήλθαν από καταπτώσεις και καθιζήσεις λόγω της ποτιστικής περιόδου του κάμπου, σύμφωνα με την αριθμ. 42705/2589/12-05-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 15/665/19-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

27. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-12-2017.

28. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-06-2017 ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 3χ3 επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.

29. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 27-04-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά και φραγμούς στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου και ειδικότερα στο Δ.Δ Βαλανιδόραχης - Δ.Δ Κυψέλης και Δ.Δ Κορώνης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/122/27-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 15/652/19-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

30. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 05-05-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά και φραγμούς στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου και ειδικότερα στην Τ.Κ Βουβοπόταμου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/146/05-05-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 15/653/19-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου και Εκρίζωσης ασθενειών του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2017.

32. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/21-06-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

33. Έγκριση ανάκλησης και διάθεσης δαπανών για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας.

34. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης - αποκατάστασης γέφυρας μπέλεϋ Κορωνησίας (θέση Μαγκλάρα)», στην Π.Ε Άρτας.

35. Έγκριση του από 20-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με Φ.Π.Α.

36. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων - Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.

37. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα - Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας» σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

39. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2017.

40. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση της Αδελφότητας Μεγάλου Περιστερίου Ο ΛΑΚΜΟΣ.

41. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου διοργάνωση του 23ου Αγώνα Ηπειρωτικού ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου.

42. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/22-06-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

43. Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας που θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιουλίου 2017 στην Ηγουμενίτσα.

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον αθλητικό σύλλογο Ερμή Πάργας – Πέρδικας, Διεθνών Διασυλλογικών αγώνων Taekwondo Ελλάδος (ΑΟΤΕ) που θα διεξαχθούν Πέρδικα Θεσπρωτίας.

45. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 3/7/2017 ως και την 7/7/2017, με τίτλο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

46. Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Βένου Σταύρου, κτηνιάτρου, για εμβολιασμό μετακινούμενων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, στη Δ.Ε. Γράμμου του Ν. Καστοριάς, από 26/06/2017 έως και 29/06/2017.

47. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

48. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

49. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου