Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Χρηματοδότηση 400.000€, για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών»Ο Δήμος Ιωαννιτών (ως o Δικαιούχος Φορέας) σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. (ως ο Διαχειριστής Φορέας) εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύψους 400.000€, για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενεργοποίησης, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία αστέγων νοικοκυριών, δηλαδή ατόμων ή/και οικογενειών που διαμένουν σε ξενώνες αστέγων, στο δρόμο, σε ακατάλληλα καταλύματα ή νοικοκυριά που βρίσκονται σε συνθήκες επαπειλούμενης αστεγίας (νοικοκυριά για τα οποία επίκειται έξωση ή δεν έχουν δυνατότητα αποπληρωμής των λειτουργικών τους εξόδων).
Το Πρόγραμμα παρέχει στους ωφελούμενους:
1) Επιδότηση ενοικίου για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.
2) Κάλυψη των βασικών δαπανών για οικοσκευή και λοιπές λειτουργικές ανάγκες του νοικοκυριού για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κοινόχρηστες δαπάνες).
3) Επιδότηση εργασίας και υπηρεσίες εργασιακής επανένταξης ή/και προώθησης στην εργασία.
4) Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Διαχειριστή Φορέα, Ε.Ψ.Ε.Π., τηλεφωνικά (αρ. τηλ. 26510-39820), Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00π.μ. - 14:00μ.μ. (υπεύθυνη επικοινωνίας, κα. Πολυχρόνου Κυριακή).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου