Παρασκευή 29 Απριλίου 2022

Νέες αποκαλύψεις για τον Στάσση. Δώρισε στον εαυτό του και σε μεγαλοστελέχη μπόνους 16 εκατ. ευρώΤην ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα έχουν γονατίσει από τους λογαριασμούς ρεύματος και οι εντολές για διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεπερνούν τις 100.000 εκ των οποίων 26.500 σπίτια είναι ήδη χωρίς ρεύμα, κάποιοι στη ΔΕΗ φτιάχνουν το δικό τους… βασίλειο. Σύμφωνα, λοιπόν, με νέες αποκαλύψεις της «Κυριακάτικης Δημοκρατίας» ο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης δεν έμεινε μόνο στο «ανάκτορο» των 759τ.μ. της Τζιάς, αποφάσισε να χαρίσει στον εαυτό και σε άλλα μεγαλοστελέχη μπόνους 16 εκατ. ευρώ λαμβάνοντας αντίστοιχης αξίας μετοχές της επιχείρησης.Δώρισε με άλλα λόγια και μετά από απόφασή του (24/12/2021) στον εαυτό του 1.856.000 μετοχές της εταιρείας και αφού προηγουμένως αγοράστηκαν με χρήματα της ΔΕΗ.

Η απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης με την μέθοδο του stock awards αφορά αγορά μετοχών από την εταιρεία για τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του ΔΣ είναι απόλυτα νόμιμη, σύμφωνα με τα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά παραμένει το κλασικό ερώτημα εάν το «νόμιμο είναι και ηθικό».
Η επίμαχη ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΔΕΗ» ή η «Εταιρεία») σε συνέχεια (α) της από 04.06.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το προβλεπόμενο σε αυτήν πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (stock awards) που θα υλοποιηθεί μέσω της απόκτησης υφιστάμενων κοινών μετοχών της (το «Πρόγραμμα» και οι «Ίδιες Μετοχές» αντίστοιχα), και (β) της σχετικής από 21.12.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Οι αγορές των Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ. Ο ανώτατος αριθμός Ιδίων Μετοχών που δύναται να αποκτηθούν δεν θα υπερβεί τις 1.856.000, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,8% του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗ προ της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτατη τιμή αγοράς πέντε (5) Ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς δεκαεπτά (17) Ευρώ ανά μετοχή. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διενεργούνται αγορές Ιδίων Μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 2.1.2022 και θα λήξει το αργότερο στις 4.6.2023.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η διάθεση μετοχών δωρεάν στα δικαιούμενα στελέχη της ΔΕΗ, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Αποδοχών της.

Οι αγορές Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται στο βαθμό που θα κρίνονται συμφέρουσες για τη ΔΕΗ και η διαθέσιμη ρευστότητα της Εταιρείας, όπως και οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, θα το επιτρέπουν.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016».

Σημειώνεται ότι η αξία των μετοχών είναι 16 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγορές μετοχών μέχρι και τον Ιούνιο του 2023.
ΣΥΡΙΖΑ: Αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να τον καλύπτει, τότε λειτουργεί με δική του εντολή

Για το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση σημειώνοντας ότι «αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίσει να τον καλύπτει, τότε λειτουργεί με δική του εντολή».

Ειδικότερα ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: « Ο κ. Στάσσης προφανώς δεν βγαίνει με 360.000 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 1.000 ευρώ τη μέρα (σε αντίθεση με τα 60.000 του προκατόχου του επί ΣΥΡΙΖΑ) και για αυτό, όπως αποκαλύπτει η Κυριακάτικη Δημοκρατία, αποφάσισε να δώσει επιπρόσθετο μπόνους στον εαυτό του και τα υπόλοιπα γαλάζια golden boys του κ. Μητσοτάκη, 1.856.000 μετοχές της ΔΕΗ, αξίας άνω των 16.000.000 ευρώ.

Αυτά, την ώρα που οι πολίτες δεν μπορούν όχι απλά να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά ούτε να αγοράσουν τα απαραίτητα για να βγάλουν το μήνα. Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Μητσοτάκης κόπτεται να ανέβει η μετοχή της ΔΕΗ ενώ πνίγονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως επίσης και ποιοι ακριβώς είναι οι «τζαμπατζήδες» που κατήγγειλε ο κ. Οικονόμου.

Τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα:

Εάν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίσει να καλύπτει το πλιάτσικο του εκλεκτού του και δεν τον αποπέμψει, ακυρώνοντας φυσικά και το μπόνους, σημαίνει ότι ο κ. Στάσσης λειτουργεί απλά ως μπροστινός με δική του εντολή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου