Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Πιλοτικό πρόγραμμα για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στα παιδιά


Πιλοτικό πρόγραμμα για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στα παιδιά


Η Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προώθηση και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, υλοποιεί το Έργο «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Κύριος στόχος του Έργου είναι η ενίσχυση και η προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού των Ελληνικών και Ιταλικών περιοχών, μέσω της ανάδειξης μιας ενιαίας ταυτότητας με την επωνυμία «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής», η οποία θα σηματοδοτεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες στους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς: γαστρονομία, χαρακτηριστικά τοπικά προϊόντα (όπως αγροτοδιατροφικά προϊόντα και είδη χειροτεχνίας), μοναδικοί φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι.
Ιδιαίτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο του Έργου MedLS, δίδεται στην ανάδειξη του μοντέλου της Μεσογειακής Διατροφής, το οποίο περιγράφει την ισορροπημένη κατανάλωση τροφίμων και αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του Μεσογειακού Τρόπου Ζωής. Στο επίκεντρο των δράσεων που σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται αυτήν την περίοδο βρίσκονται οι μαθητές (ηλικίας 6-10 ετών) στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στοχεύοντας στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και στην υιοθέτηση ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.
Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης του Έργου, η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων εκπόνησε έρευνα σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών και o βαθμός που αυτές επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις.
Την τρέχουσα περίοδο και μέχρι το τέλος του έτους θα υλοποιηθεί η δεύτερη φάση, η οποία αφορά στη διεξαγωγή πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν δρομολογηθεί ενημερωτικές επισκέψεις στα σχολεία που συμμετείχαν στην έρευνα, με τη συνδρομή διατροφολόγου και σεφ, προκειμένου οι μαθητές να ενημερωθούν για τη Μεσογειακή Διατροφή και τα οφέλη της. Επιπλέον, για τις ανάγκες του πιλοτικού προγράμματος σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα διανεμηθεί στις σχολικές μονάδες, ενισχύοντας τη διαδικασία της βιωματικής διατροφικής μάθησης στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, μέσα από τις ατομικές εκπαιδευτικές βαλίτσες οι οποίες θα δοθούν στα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου