Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Σε ηλεκτρονική δημοπρασία τα οικόπεδα στους Αμπελόκηπους

Σε ηλεκτρονική δημοπρασία τα οικόπεδα στους Αμπελόκηπους
Μέσω του ΤΑΙΠΕΔ


Δεκαέξι ακίνητα, μεταξύ των οποίων τρία οικόπεδα στην περιοχή των Αμπελοκήπων στα Γιάννινα και το πρώην Ειρηνοδικείο της Παραμυθιάς, διαθέτει προς πώληση από το απόγευμα της Δευτέρας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το ΤΑΙΠΕΔ.

Τα οικόπεδα έκτασης 1.006 τ.μ., 2.740 τ.μ., και 1.031 τ.μ. στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους συμπεριλαμβάνονται στο νέο «πακέτο» με 16 ακίνητα του Δημοσίου που σκοπεύει να πωλήσει το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών και του ιστότοπου e-publicrealestate.gr. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και το πρώην Ειρηνοδικείο στην Παραμυθιά του νομού Θεσπρωτίας.

Σημειώνεται, ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας έχουν έως σήμερα πωληθεί 13 ακίνητα και έχουν συγκεντρωθεί περίπου 23,5 εκατ. ευρώ.

Τα ακίνητα που οδεύουν προς πώληση, όπως ακριβώς περιγράφονται είναι τα ακόλουθα:

1. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι τρία (3) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου) στην περιοχή Αμπελοκήπων Ιωαννίνων επί της οδού X. Μακρή & Καλπακίου, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190401004/0/0, έκτασης 1.006 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 284 στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 02 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:200), το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190402004/0/0, έκτασης 2.740 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 285 στο από Φεβρουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού με κλίμακα 1:200, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190403016/0/0, έκτασης 1.031 τ.μ., το οποίο εμφαίνεται ως ανήκον στο Ο.Τ. 292 στο από Φεβρουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Α. Νικολού, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α' 30), δυνάμει του οποίου καταργήθηκε ο δικαιοπάροχος αυτού, ήτοι το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Ιωαννίνων και η κινητή και ακίνητη περιουσία αυτού περιήλθε αυτοδικαίως και δια του άνω νόμου στο οικείο Π.Ε.Σ.Υ.Π..

2. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κάτωθι πέντε (5) ακίνητα κυριότητας του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας & Πρόνοιας Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Υ.Π.Ηπείρου) που ευρίσκονται στην περιοχή Αγ. Νικολάου Κοπάνων επί της οδού Κων/πόλεως, Ιωάννινα και εμφαίνονται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ.

Παππά με κλίμακα 1:500 το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως ακολούθως:

α) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603002/0/0, έκτασης 4.591 τ.μ.., στο Ο.Τ. 293. β) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603011/0/0, έκτασης 2.137 τ.μ.., στο Ο.Τ. 306.

γ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603003/0/0, έκτασης 18.719 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ'αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

δ) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603012/0/0, έκτασης 813 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ'αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

ε) Γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603013/0/0, έκτασης 17.388 τ.μ. Στο εν λόγω γεωτεμάχιο επήλθε, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Κτηματολογίου, μεταβολή ορίων λόγω της υπ'αριθμ. 295/24.2.2006 διοικητικής πράξης καθορισμού ορίων όχθης λίμνης.

Το Π.Ε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου απέκτησε τα άνω ακίνητα δια του ν. 3106/2003 περί αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Α' 30).

3. Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε." κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και με όλα τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματα αυτού, το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 201190603009/0/0, έκτασης 12.946 τ.μ., στο Ο.Τ. 306Α, πλήρους κυριότητας του Υπουργείου Υγείας, που ευρίσκεται στην περιοχή Αγ.Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων επί της οδού Κων/πόλεως, και εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 2003 υπ' αρ. 01 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Δ. Παππά με κλίμακα 1:500, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

http://www.neoiagones.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου