Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν φροντιστηριακή εκπαίδευση μαθητών οικονομικά αδύναμων οικογενειών του Νομού Ιωαννίνων


Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν φροντιστηριακή εκπαίδευση μαθητών οικονομικά αδύναμων οικογενειών του Νομού Ιωαννίνων

H Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων, ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα των Κοινωνικών Φροντιστηρίων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε Φροντιστήρια.
Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες.
Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω:
1.Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνονται από την υπηρεσία)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.
3. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2014 (οικονομικού έτους 2013) ή φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2014 που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση μέσω TAXIS.


6. Φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.
Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι:
- Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω.
- Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας και της τελευταίας θεώρησης του βιβλιαρίου απορίας .
- Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ.
- Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..
Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 15/10/2014 έως και 31/10/2014 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 στο 128 γραφείο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου. (Πληροφορίες τηλ.:2651087128).ΠΗΓΗ: www.php.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου