Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Περιφέρεια Ηπείρου: Πρόσκληση για την 18η/01-07-2016 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Την 01-07-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 21-06-2016 συνεδριάσεως.
1. Κατάρτιση της έκθεσης απολογισμού οικονομικού έτους 2015, της Περιφέρειας Ηπείρου και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων Πέρδικα – Σύβοτα Ν. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 110.000,00 με Φ.Π.Α.
3. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-06-2016 της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», προϋπολογισμού € 45.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης του διαγωνισμού.
4. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή κελιών Ι.Μ. Αβάσσου», αναδόχου εταιρείας «Β. Γκαρτζώνης & Σία Ε.Ε.», μέχρι την 31-10-2016.

5. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κληματιά και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης», αναδόχου Αθανασίου Μηλιώνη Ε.Δ.Ε., μέχρι την 28-08-2016.
6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενίτι – Βοβούσα – Όρια νομού», προϋπολογισμού € 120.000,00 με Φ.Π.Α.
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα στο 1ο ΣΕΚ Ιωαννίνων».
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση λέβητα καυστήρα και θερμαντικών σωμάτων στο 2ο ΣΕΚ Ιωαννίνων».
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα στο 3ο ΕΠΑΛ Ιωαννίνων».
10. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου, σε εκδηλώσεις για την ελληνική παραδοσιακή ασημουργία, τα κοσμήματα, τα έργα παραδοσιακής τέχνης και τα θρησκευτικά κειμήλια που διοργανώνονται στη Μόσχα, το χρονικό διάστημα 14/7-11/9/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
11. Έγκριση δαπανών δημοσίευσης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016 – 2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
12. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διάδρομος τυλιγόμενος για ΑΜΕΑ – προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού 7.380,00 € με ΦΠΑ.
13. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 28-06-2016, σύμφωνα με την αριθμ. 57758/3087/28-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών χωματουργικών και λοιπών εργασιών αποτροπής πλημμυρικών φαινομένων στους Δήμους Μετσόβου, Πωγωνίου, Ζαγορίου, Κόνιτσας και περιοχής Φιλιατών.
14. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2016, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
15. Έγκριση δαπάνης για τη μετάφραση και επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
16. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την της προμήθεια κτηνιατρικού υλικού για την αντιμετώπιση της οζώδους Δερματίτιδας των βοοειδών.
17. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Καραγιάννη Γεωργίου στη Ρίγα Λετονίας, από 3 έως 9/07/2016 για την παρακολούθηση σεμιναρίου κατάρτισης κτηνιάτρων μελών της Κοινότητας για θέματα που αφορούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης καθώς και τα μέτρα ελέγχου των νοσημάτων των ζώων «Contingency plan and animal disease control», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή από 4 έως 8 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος BTSF (Better Training for Safer Food) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
18. Έγκριση μετακίνησης της Ιωάννας Τσιούρη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Θεσσαλονίκη, για την παρακολούθηση Εκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΦΕΤ με θέμα «Επίσημος Έλεγχος στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς», που θα πραγματοποιηθεί από 07-07-2016 έως 08-07-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
19. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Ηγουμενίτσα, την 30-06-2016 για τη συμμετοχή τους σε υπηρεσιακή συνάντηση αναφορικά με τη κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων που δημιουργούνται στα Τμήματα Μισθοδοσίας των τεσσάρων (4) Περιφερειακών Ενοτήτων που θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
20. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Αλέξανδρου Λεουσίδη, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο «Σχεδιασμός κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες – Βασικό Επίπεδο», από 27-06-2016 έως 01-07-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
21. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Δημητρίου Χριστίνας, στη Θεσσαλονίκη για την συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί από 04-07-2016 έως 08-07-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
22. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, Ελένης Καλαμπόκα, στη Βενετία της Ιταλίας, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 1/7/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
23. Έγκριση Β’ τροποποίησης και αύξηση της κατανομής πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση κτιρίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000000.
24. Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στις υποδομές του χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην Κατσικά και στην Δ/νση Μεταφορών της Περιφέρειας Ηπείρου.
25. Έγκριση δαπάνης για την επέκταση της εγκατάστασης κλιματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών Χρυσοβίτσας - Γρεβενιτίου», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
27. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες καθαρισμού της κοίτης του ποταμού Αράχθου και προστασίας της παλαιάς γέφυρας Άρτας», προϋπολογισμού € 700.000,00 με Φ.Π.Α.
28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη ενός (1) ανέργου του ΟΑΕΔ (ΠΕ Γεωπόνων) στην Π.Ε. Άρτας μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
29. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων της επίσημης φιλοξενία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη και των συνεργατών του στην Π.Ε. Άρτας, το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016.
30. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Π.Ε. Άρτας (με τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, με τον Δήμο Νικολάου Σκουφά, με τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Γραμμενίτσας «ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ» και με τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ») και έγκριση των σχετικών δαπανών.
31. Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
32. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή χώρου ενημέρωσης από το πρόγραμμα HERA PROJECT εντός του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
33. Έγκριση του Πρακτικού Νο3/23-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 86.972,89 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
34. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και για την Αίθουσα Συμβουλίου της Π.Ε Θεσπρωτίας.
35. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 23-06-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 56697/2993, 56698/2994, 56699/2995, 56701/2996 και 56724/3006/23-06-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, α) για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου στο τοπικό διαμέρισμα Παλαιοχωρίου Δήμου Φιλιατών, β) για αποκατάσταση οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Ασπροκκλησίου λόγω κατολισθήσεων, γ) για βελτίωση πρόσβασης επαρχιακού οδικού δικτύου στο Τ.Δ. Πετουσίου Δήμου Παραμυθιάς λόγω κατολίσθησης, δ) για μεταφορά μπαζών από καθαρισμούς ρεμάτων στο Τ.Δ. Νέας Σελεύκειας Δήμου Ηγουμενίτσας και ε) για αποκατάσταση πρόσβασης λόγω κατολισθήσεων στο Τ.Δ. Μόρφι – Σπαθαραίοι του Δήμου Ηγουμενίτσας.
36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 28-06-2016 σύμφωνα με τις αριθμ. 57525/3071 και 57531/3072/28-06-2016 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας αντίστοιχα, α) για αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Ηγουμενίτσας (Τ.Δ. Μαργαριτίου – Τ.Δ. Καρτερίου – Τ.Δ. Ελευθερίου) και β) για αποκατάσταση πρόσβασης λόγω κατολισθήσεων στο Δ.Δ. Ηγουμενίτσας (Αμπέλια) του Δήμου Ηγουμενίτσας.
37. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Μουργκάνας στον Δήμο Φιλιατών, από την 23-05-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 17/889/23-05-2016 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
38. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας με την Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
39. Έγκριση δαπάνης για την καταβολή των τελών Τ.Α.Π.Α στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας φωτογράφησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία αρμοδιότητας της ΕΦΑ Κέρκυρας, για τις ανάγκες του έργου «Network creation and promotion of castles - NetCastle», του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013».
40. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σπυριδούλας Τρουμπάτα, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή της στο σεμινάριο του Π.ΙΝ.ΕΠ. «Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης-TRACES», και έγκριση των σχετικών δαπανών.
41. Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μάριου Τρουμπούκη, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο σεμινάριο του Π.ΙΝ.ΕΠ. «Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης-TRACES (Βασικό Επίπεδο)», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 27/06/2016 μέχρι 01/07/2016, και έγκριση των σχετικών δαπανών.
42. Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δήμητρας Μαχαιρά, στα Ιωάννινα, για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ με τίτλο: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» που θα διεξαχθεί από 04-07-2016 έως 06-07-2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
43. Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Δ/νση Τεχνικών Έργων, β) Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, γ) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ε) ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας. (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ).
44. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/16-06-2016 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2016, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
46. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών επισκευής κλιματιστικών της Π.Ε. Πρέβεζας.
47. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
48. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καναλακίου και του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Καναλακίου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
49. Τροποποίηση της αριθμ. 16/845/08-06-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυμηχανημάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».
50. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (ΚΟΖΥΛΙΑ 2016).
51. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών σε Δικαστικούς Επιμελητές για την εκτέλεση Πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής / Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Π.Ε. Πρέβεζας.
52. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής», αναδόχου Ιωάννη Καραμπιτιάνη.
53. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Συντηρήσεις – τεχνικά έργα στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου Δημητρίου Μπενετάτου.
54. Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 15, 22 και 27-04-2016 αντίστοιχα, για επείγουσες εργασίες για: α) καθαρισμό ποταμού και τάφρων στον κάμπο Μπόιδα – Μαυρή β) αποκατάσταση πρανών και ερεισμάτων σε διάφορα σημεία της 2ης και της 7ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας, γ) καθαρισμό παραποτάμων Αχέροντα στο Τ.Κ Μεσοποτάμου και Τ.Κ Χόχλας και δ) καθαρισμό βλάστησης επαρχιακών οδών Π.Ε. Πρέβεζας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 33031/967/14-04-2016, 35617/1053 & 35619/1054/21-04-2016 και 37217/1146/26-04-2016 αντίστοιχα αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και της αριθμ. 14/721/24-05-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
55. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου