Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- Είκοσι (20) θέσεις εργασίας στην καθαριότητα του δήμου
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό (Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ16), χωρίς τυπικά προσόντα για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα και για τον μήνα Ιούλιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να ...
υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1) Αίτηση, 2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και 3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι επιδοτούμενοι άνεργοι, στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ηγουμενίτσας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου