Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Μαρινόπουλος: Προσωρινή προστασία από πιστωτές-προμηθευτές έως την 1η Ιουλίου
Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Για την 1η Ιουλίου και ώρα 11, όρισε η πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής που αιτήθηκε η εταιρεία Μαρινόπουλοςστο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99) του πτωχευτικού κώδικα.

Σημειώνεται πως μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής χορηγήθηκε προστασία υπέρ της εταιρείας Μαρινόπουλος.

Νωρίτερα την Τρίτη η Μαρινόπουλος αιτήθηκε χορήγηση προσωρινής διαταγής, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αυθημερόν και η πρόεδρος αποφάσισε την αναβολή της συζήτηση για την 1η Ιούλιου κάτι που έκανε γνωστό λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι.

Νωρίτερα το Capital.gr σε δημοσίευμα με τίτλο "Μαρινόπουλος: Αίτηση υπαγωγής στον πτωχευτικό Κώδικα", μετέδιδε τα εξής:

"Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην αλυσίδα Μαρινόπουλος, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν από πηγές προσκείμενες στην αλυσίδα. Η εταιρεία που παρέπαιε τα τελευταία χρόνια, σήμερα σε μια προσπάθεια να προστατευθεί από τους πιστωτές της κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο πτωχευτικό κώδικα όπως ανέφεραν στο Capital.gr πηγές κοντά στην εταιρεία, εξέλιξη στην οποία είχε αναφερθεί το Capital.gr και σε πρωινό του άρθρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η Μαρινόπουλος πρόκειται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση μέσα στις επόμενες ώρες.

Η αίτηση συζητήθηκε σήμερα ενώπιον του προέδρου υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών και η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί άμεσα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η εταιρεία η οποία δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων κάτι που αποτυπώνεται και στην οικονομική έκθεση του 2014 που έχει στη διάθεσή του το Capital.gr μέρος της οποίας παρουσιάζει σήμερα.

Με βάση την 65 σελίδων οικονομική έκθεση της εταιρείας που έχει στη διάθεσή του το Capital.gr, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός την 31η/12/2014 ανήλθε σε 346.237254 ευρώ. Από το ανωτέρω ποσό, 201,130 εκατ. ευρώ αφορά την υποχρέωση ομολογιακών δανείων, ποσό 145,107 εκατ. ευρώ αφορά σε υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός την 31η/12/2014 ανήλθε σε 100,729 εκατ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, 37,249 εκατ. ευρώ αφορά την υποχρέωση δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης, ποσό 59,541 εκατ. ευρώ μέρος ομολογιακών δανείων που θα λήξει το 2014 και ποσό 3,938 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Συνολικά τα δάνεια της εταιρείας (συμβατικές λήξεις) ανέρχονταν στα 218,390 εκατ. ευρώ από 334,572 το 2013, οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων στα 428,037 εκατ. ευρώ έναντι 78,321 εκατ. ευρώ το 2013 και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις στα 750,68 εκατ. ευρώ από 630,684 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013.

Σε άλλο σημείο της οικονομικής έκθεσης και δη στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου αυτής αναφέρεται χαρακτηριστικά: "σε περίπτωση που η εταιρεία και η μητρική της εταιρεία δεν αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνεια του ομίλου, και δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες της εταιρείας και του ομίλου, η εταιρεία μπορεί να μην έχει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ενδείξεις ουσιώδους αβεβαιότητας που ενδεχομένως να δημιουργεί σημαντική αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν έχει την ικανότητα να λειτουργήσει, θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές για να μειωθεί η λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων στην ανακτήσιμη αξία τους, να γίνουν προβλέψεις για τυχόν επιπλέον υποχρεώσεις και να γίνει ανακατάταξη των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις.

Η ανακοίνωση της Μαρινόπουλος

Η Μαρινόπουλος ΑΕ ανακοινώνει ότι σήμερα κατέθεσε, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτημα για την υπαγωγή της σε διαδικασία εξυγίανσης βάσει τους υπ’ αριθμόν 4072/2012 και 4013/2011 Νόμους. Η εκδίκαση του αιτήματος από το Πρωτοδικείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου.

Η υπαγωγή της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί τη μοναδική λύση για τη διατήρηση της λειτουργίας της, σε αυτή τη φάση, και τη σταδιακή μετάβαση στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Κύρια σημεία του σχεδίου αυτού, αποτελούν η βελτίωση της απρόσκοπτης λειτουργίας, η αύξηση των πωλήσεων, η βέλτιστη αξιοποίηση των καναλιών διανομής και η πλήρη αναδιοργάνωση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης.

Στην παρούσα φάση η ένταξη της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης είναι μονόδρομος, καθώς αποτελεί τη μόνη επιλογή για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ως μια βιώσιμη οικονομική μονάδα με βασικά οφέλη τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, και της διασφάλισης των οφειλών προς τους προμηθευτές που αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης.

Η εταιρεία παραμένει σε συνεχείς συζητήσεις με τις τράπεζες και θα επανέλθει με σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με την πορεία του σχεδιασμού της.

Τι συνέβη τους πρώτους μήνες του 2015

Με βάση την οικονομική έκθεση του 2014, η εταιρεία τους πρώτους μήνες του 2015 προχώρησε σε ένα "μπαράζ" υπογραφής δανειακών συμβάσεων. Συγκεκριμένα:

-Τον Μάρτιο του 2015 προχώρησε σε συμφωνία με την Alpha Bank για την αναχρηματοδότηση δύο ομολογιακών δανείων ποσού 50 εκατ. ευρώ. Η αναχρηματοδότηση αφορούσε σε επέκταση της αποπληρωμής των δανείων έως τον Οκτώβριο του 2019. Όπως αναφέρεται στην έκθεση σημαντικό μέρος του κεφαλαίου θα καταβληθεί στη λήξη του δανείου, το επιτόκιό του είναι κυμαινόμενο βασισμένο στο Euribor πλέον περιθωρίου το οποίο μειώνεται σταδιακά από την 31/1/2016 έως τη λήξη του δανείου.

-Στις 27/4/2015 και στις 19/5/2015 σύναψε βραχυπρόθεσμο δάνειο με την Eurobank ποσού 7 και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα στις 7 Απριλίου του 2015 προχώρησε στην εξαγορά της αλυσίδας Αριάνδη ΑΕ έναντι τιμήματος 6 εκατ. ευρώ και στις 23 Απριλίου του 2015 σε συμφωνία για την εξαγορά της αλυσίδας ΚΡΟΝΟΣ Ν. Καρακίτσος ΑΕΒΕ έναντι τιμήματος 11 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία στις 31/12/2014 λειτουργούσε συνολικά 705 καταστήματα εκ των οποίων 254 (35 υπερμάρκετ, 204 σούπερ μάρκετ και 15 Carrefour Express) για δική της εκμετάλλευση και 451 (82 σούπερ μάρκετ, 177 Carrefour Express, 99 OK Any Time Markets και 93 Smile) μέσω εκμετάλλευσης Franchise. Ο τζίρος της στη χρήση του 2014 διαμορφώθηκε στα 1,553 δις. ευρώ από 1,414 δις. ευρώ το 2013, το κόστος πωληθέντων ήταν 83,8% από 82,55% το 2013 και το μικτό περιθώριο κέρδους 16,2% έναντι 17,45% που ήταν το 2013, του κύκλου εργασιών περίπου. Στα αποτελέσματα ζημιές εκμετάλλευσης ποσού 7,289 εκατ. ευρώ προστέθηκαν μη επαναλαμβανόμενα έσοδα ποσού 33,988 εκατ. ευρώ και αφαιρέθηκε το χρηματοοικονομικό κόστος ποσού 31,765 εκατ. ευρώ και οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,066 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού της αυτός ανήρχετο στις 31 Δεκεμβρίου του 2014 σε 9.949 άτομα από 10.215 που ήταν το 2013".

Να διατηρήσουν τις θέσεις τους ζητούν οι εργαζόμενοι

Να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, αλλά και να μην γίνει κούρεμα στον μισθό τους ζητούν οι 12.500 περίπου εργαζόμενοι της εταιρείας "Μαρινόπουλος" έπειτα από την κατάθεση της τελευταίας της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα.

"Οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν κάνουν βήμα πίσω, πάνω στα ελάχιστα που μας έχουν απομείνει. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας έχουν μια σειρά από άλλες εταιρείες και τα κέρδη τους είναι τεράστια. Άρα σε καμιά των περιπτώσεων δεν θα πρέπει να υποχωρήσουμε", τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των εργαζομένων της εταιρείας στην Β. Ελλάδα, Ηλίας Τζίνας για να συμπληρώσει: "Εμείς δεν έχουμε να πάρουμε μισθούς προηγούμενων χρόνων, καθώς είμαστε πληρωμένοι και για τον Μάιο. Η μόνη μας εκκρεμότητα είναι ο μήνας Ιούνιος που τελειώνει σε λίγες ημέρες και το επίδομα αδείας. Όμως η εταιρεία μπορεί να απαντήσει σε αυτά με κούρεμα. Πράγμα που ούτε θέλουμε να το σκεφτούμε. Ο αγώνας των εργαζομένων είναι μπροστά και μας περιμένουν δύσκολες ημέρες".

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και οι δηλώσεις του Γιάννη Κοντογιάννη, εργαζόμενου και μέλος του σωματείου, που επισήμανε πως "τώρα πρέπει να φανούμε δυνατοί. Πρέπει να απαντήσουμε με βάση τα συμφέροντά μας. Δεν θα πρέπει να λειτουργήσουμε όπως άλλες εποχές που δεν είχαμε συμμετοχή στους αγώνες. Τώρα πρέπει όλοι να πολεμήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας".

Τέλος, η πρώην πρόεδρος του σωματείου εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Σοφία Καλαντίδου αρκέστηκε μόνο να πει ότι "το σχέδιο είναι καλά σχεδιασμένο. Το θέμα είναι ο μεγάλος όγκος των εργαζομένων να μην χάσει την δουλειά του".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου