Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ - Ένα βήμα πιο κοντά στις ανάγκες του μέλλοντοςΗ διαρκής βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω ενεργειών αειφόρου ανάπτυξης όπως αυτή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί το βασικό πυλώνα του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ζίτσας, τη μελέτη του οποίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του.

Ο Δήμος Ζίτσας προχώρησε μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές ορίζονται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο σχεδιασμό και την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) με στόχο να αποτελέσει κείμενο αναφοράς σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και να προδιαγράψει τις πολιτικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει ο Δήμος τα επόμενα χρόνια.

«Προχωράμε με σταθερά βήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων έχοντας ως μοναδικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών με ενέργειες και δράσεις που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο» αναφέρει ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος, με αφορμή την ψήφιση του Σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, και προσθέτει: « Το παρόν σχέδιο φιλοδοξούμε, όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους, να γίνει τμήμα και συνέχεια του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2016-2020».

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου έγινε παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου και ύστερα από διεξοδική συζήτηση ψηφίστηκε από τους Συμβούλους της πλειοψηφούσας παράταξης του κ. Πλιάκου καθώς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αυτοδιοικητική Ενότητα» του κ. Γαρδίκου ψήφισαν λευκό προτείνοντας τη διόρθωση και την εκ νέου υποβολή του, ενώ καταψήφισαν ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτριος Τζίμας, και ο Δημοτικός σύμβουλος της «Συμμαχίας Πολιτών» Θεόδωρος Στέφος.

Να σημειωθεί πως αντικείμενο της εκπόνησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου Ζίτσας είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων στον Δήμο μέσω της ανάπτυξης δράσεων πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των Α.Σ.Α. με στόχο τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή. Για το σκοπό αυτό το τοπικό σχέδιο προτείνει δράσεις σε ότι αφορά:

• στην ενίσχυση της χωριστής συλλογής επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών όπως το γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, μέσω της δημιουργίας πράσινων σημείων.

• στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης.

• στη χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων (απόβλητα τροφών, πράσινα, κ.λπ.) και

• στη χωριστή συλλογή και διαχείριση λοιπών υλικών (ογκώδη, Α.Η.Η.Ε., μπαταρίες, ΑΕΚΚ, κ.λπ.) που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν

• στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ως εκ τούτου το Τοπικό Σχέδιο αποτελεί τον οδηγό του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση μιας ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο:

• την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας,

• τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής,

• την προώθηση καινοτόμων δράσεων στη διαχείριση των αποβλήτων,

• τη διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου