Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Δεκάδες εκατομμύρια για τους πρόσφυγες δεν αξιοποιούνται από την Ελληνική Κυβέρνηση!

• Ακόμη και τα κοινοτικά κονδύλια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, δεν έχει αξιοποιήσει επαρκώς μέχρι σήμερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Όπως προκύπτει μάλιστα από απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ- Βρυωνίδη, στη χώρα μας τον περασμένο Σεπτέμβριο και τον περασμένο Φεβρουάριο δύο δόσεις προχρηματοδότησης συνολικού ύψους 69 εκ. ευρώ, για τα οποία σύμφωνα με την πρώτη έκθεση η Ελλάδα δεν είχε υποβάλλει καμία δαπάνη προς πληρωμή!
Η διαπίστωση αυτή προκαλεί πολλά ερωτηματικά για την στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης, η οποία έχει αφήσει ουσιαστικά τη λειτουργία των καταυλισμών στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες- αξιοποιώντας προφανώς και την κυβερνητική αδράνεια- έχουν εισπράξει τη «μερίδα του λέοντος» από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Συνολικά για την επταετία 2014-2020 τα κονδύλια για τη μετανάστευση που προορίζονται για την Ελλάδα ανέρχονται σε 509 εκ. ευρώ, τα οποία ωστόσο αν συνεχιστεί η σημερινή πολιτική της Κυβέρνησης θα «περιέλθουν» στο μεγαλύτερο μέρος τους στις ΜΚΟ.
Η καθυστέρηση αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων, είτε οφείλεται σε ανικανότητα, είτε σε αδιαφορία, είναι μια από τις αιτίες στις οποίες οφείλεται η κακή οργάνωση της μετακίνησης και εγκατάστασης προσφύγων σε καταυλισμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτόν του Κατσικά. Το εξοργιστικό είναι ότι την ώρα που τα χρήματα «λίμναζαν» στα ταμεία, για την κατασκευή βασικών υποδομών χρησιμοποιούνται πόροι είτε της Περιφέρειας, είτε- λιγότερο- των Δήμων, οι οποίοι προορίζονται και θα έπρεπε να καλύψουν άλλες ανάγκες. Για την ανακούφιση δε των προσφύγων σε είδη πρώτης ανάγκης, καλούνταν και καλούνται να συνεισφέρουν οι πολίτες, που ήδη έχουν εξαντλήσει τα όρια αντοχών τους.
Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Επίτροπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει ως εξής:
«Τα κονδύλια για την Ελλάδα στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) είναι περίπου 509.000.000 ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Συνολικό ποσό 70.000.000ευρώ έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση, και συγκεκριμένα 33.000.000. το Σεπτέμβριο του 2015 και 36.000.000 ευρώ το Φεβρουάριο του 2016. Περαιτέρω πληρωμές διενεργούνται βάσει των δαπανών που υποβλήθηκαν από την Ελλάδα μέσω των ετήσιων εκθέσεών της. Στην έκθεσή της που υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2016 η Ελλάδα υπέβαλε μηδενική εκκαθάριση λογαριασμών (καμία δαπάνη προς πληρωμή).
Στην ενδιάμεση επανεξέταση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ το 2018,η εθνική κατανομή κονδυλίων υπέρ της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί.
Εξάλλου, από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα περίπου 181.000.000 ευρώ βοήθειας έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ/ΤΕΑ, είτε απευθείας σε ελληνικές αρχές, είτε μέσω οργανισμών της ΕΕ (EASO) και διεθνών οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Θα εξακολουθήσει να παρέχεται επείγουσα βοήθεια στην Ελλάδα, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο και δικαιολογημένο.
Εάν ληφθεί υπόψη το σύνολο της χρηματοδότησης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων και υπό μορφή βοήθειας έκτακτης ανάγκης, η Ελλάδα είναι ο πρώτος αποδέκτης κονδυλίων των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ από κοινού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου