Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Industry 4.0: Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα εργοστάσια του μέλλοντος


skal

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση – Industry 4.0 ανοίγει τον δρόμο προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος», μετατρέποντας τους οργανισμούς σε πραγματικά ψηφιακές επιχειρήσεις

Δρ. Μιχάλης Μπενάκης

Στόχος του Industry 4.0 είναι να ανοίξει τον δρόμο προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος», μετατρέποντας τους οργανισμούς σε πραγματικά ψηφιακές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη βιομηχανική πληροφορική και τη δικτύωση του Industrial Internet of Things (IIoT) στις κάθετες και στις οριζόντιες αλυσίδες αξίας

Η τεχνολογία της πληροφορίας, που διέπει τη σημερινή κοινωνία, αναδιαμορφώνει και μεταμορφώνει τον κόσμο μας σε τέτοιο βαθμό, που θεωρείται ακόμη μια βιομηχανική επανάσταση. Ακριβώς όπως οι προηγούμενες, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση συμβαίνει λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας.

Στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνολογία επέτρεψε τη μετάβαση από τις χειρωνακτικές εργασίες σε ατμοκίνητες και υδροκίνητες μηχανές. Παρομοίως, η κυριαρχία του ηλεκτρισμού από τον άνθρωπο προώθησε αυτήν τη μετάβαση κατά τη διάρκεια της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης. Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση οδηγήθηκε από την εισαγωγή των ψηφιακών ηλεκτρονικών και των υπολογιστών που επέτρεψαν την άνοδο των αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής και της ρομποτικής.

Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ο κύριος τεχνολογικός παράγοντας είναι η «πληροφορία». Η εισαγωγή των δορυφορικών επικοινωνιών και η προώθηση του Παγκόσμιου Ιστού το 1991, επέτρεψαν την ανταλλαγή πληροφορίας με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Επιπλέον, βασικοί τεχνολογικοί παράγοντες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας βιομηχανίας περιλαμβάνουν μεγάλα δεδομένα (big data) και προηγμένες αναλύσεις δεδομένων, που περιέχουν μεταξύ άλλων την τεχνητή νοημοσύνη, την επικοινωνία μηχανής με μηχανή, την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων και την κατασκευή προσθέτων (εκτύπωση 3D), το Internet-of-Things (IoT) και τις τεχνολογίες Cloud.

O όρος Industry 4.0 προέρχεται από το γερμανικό Industrie 4.0 και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2011 στην Έκθεση του Ανόβερου. To Industry 4.0 αναφέρεται στις εφαρμογές κυβερνοφυσικών συστημάτων (Cyber-Physical Systems – CPS) στον κατασκευαστικό και στον παραγωγικό τομέα και στόχος του είναι να ανοίξει τον δρόμο προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος», μετατρέποντας τους οργανισμούς σε πραγματικά ψηφιακές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη βιομηχανική πληροφορική και τη δικτύωση του Industrial Internet of Things (IIoT) στις κάθετες και στις οριζόντιες αλυσίδες αξίας.

Για την ανάπτυξη εφαρμογών CPS στο πλαίσιο του Industry 4.0, ακολουθούνται τέσσερεις βασικές αρχές σχεδιασμού: διασύνδεση, διαφάνεια πληροφοριών, αποκεντρωμένες αποφάσεις και τεχνική βοήθεια. Αυτές οι τέσσερεις αρχές στοχεύουν να αναδιαμορφώσουν το πρόσωπο της βιομηχανίας, προωθώντας την παραδοσιακή κατασκευή σε φουτουριστικά «έξυπνα εργοστάσια», ενώ επιτρέπουν την αξιοποίηση δεδομένων για τη δημιουργία «Digital Twins» – ενός συνόλου ψηφιακών μοντέλων που αντιπροσωπεύουν εικονικά αντίγραφα του πραγματικού κόσμου.

Η εισροή πληροφοριών που προκύπτουν από αναλύσεις προηγουμένως απρόσιτων δεδομένων, παρέχει στις επιχειρήσεις μια πληθώρα από καινούριες δυνατότητες. Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να προβλέψουν τις απαιτήσεις για υπηρεσίες, προϊόντα και πόρους. Τα εργαλεία πρόβλεψης συντήρησης μπορούν να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία μιας γραμμής παραγωγής χωρίς τις δαπανηρές διακοπές που συχνά οδηγούν σε συμφόρηση. Η πρόοδος στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και στην ενσωματωμένη μετρολογία επιτρέπουν την ταχύτερη διασφάλιση της ποιότητας αλλά και τον ποιοτικό έλεγχο. Η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα είναι πλέον τεχνολογίες ενσωματωμένες στις επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες στον πελάτη αλλά και παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε προκλητικές και απαιτητικές εργασίες. Η διαχείριση αποθέματος, η αποτελεσματική χρήση πόρων και ο αυτοματισμός της αποθήκης είναι μόνο μερικά απ’ όσα μπορεί να προσφέρει το Industry 4.0 σε μια γραμμή παραγωγής και σε μια αλυσίδα εφοδιασμού.

Η υιοθέτηση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης. Απαιτείται επίσης ο μετασχηματισμός σε επιχειρηματικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο Οργανισμού. Μια συνδεδεμένη επιχείρηση έχει τα μπροστινά, τα μεσαία και τα πίσω γραφεία της ευθυγραμμισμένα. Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ πελατών, εργαζομένων και επιχειρηματικών εταίρων σε τέτοιο επίπεδο, που επιτρέπει γρήγορες απαντήσεις στα σήματα της αγοράς και περιστροφή στην εκμετάλλευση ευκαιριών κατά την εμφάνισή τους.

infognomonpolitics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου