Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Εκπνέει η ημερομηνία υπαγωγής οφειλετών στη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ Α’ ΒαθμούΣτις 31 Δεκεμβρίου 2019 εκπνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση των οφειλών προς το Δήμο Ιωαννιτών (Άρθρο 110-Ν.4611/2019).Η ρύθμιση μπορεί να γίνει και έως 100 δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τους πολίτες.


Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται οι οφειλές, με ποσοστιαία απαλλαγή από τις κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

• αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

• αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

• αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

• αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% και

• αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Να σημειωθεί ότι όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως δεσμεύσεις φορολογικής ενημερότητας και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Η ρύθμιση οφειλής καταργείται στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ύστερα από την καθυστέρηση καταβολής τριών δόσεων και στην περίπτωση μη εξόφλησης τρεχόντων λογαριασμών μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σε αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με το Τμήμα Ταμείου, στη Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 26513 61348, 26513 61323 και 26513 61338, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου